Edukativni islamski časopis Vjernik

Islamski časopis “Vjernik” je islamsko - edukativnog karaktera na principima Kur’ana i Sunneta, uz osvrt na aktualna događanja u Ummetu. Pored tema koje govore o ispravnom shvatanju ove uzvišene vjere, dio ovog časopisa je posvećen ženi i porodici u islamu, a ni naši najmalđi nisu zaboravljeni.

Cilj i svrha ovog časopisa jeste da’va ili pozivanje ljudi da obožavaju i potpuno se pokoravaju Allahu, Uzvišen je On, i da slijede sunnet Allahovog poslanika Muhammeda, sallallahu ‘alejhi ve selleme, te da ustraju na tom putu.

Sve brojeve Vjernik-a možete besplatno preuzeti u PDF formatu.