Donacije za džemat Firdeus

Allah dž.š. poručuje u Kur'anu, sura El-Bekare, ajet 274:

"Oni koji udjeljuju imanja svoja i noću i danju, tajno i javno, dobit će nagradu od Gospodara svoga i ničega se oni neće bojati i ni za čim oni neće tugovati"

Džemat Firdeus se finansira većinom sredstvima koja prikupljamo od naših članova džemata, te od donacija prikupljenih od naših sponzora.

Donator može postati svako, ko je član ili ko nije član džemata, a ko ima iskrenu namjeru da u ime Allah dž.š. finansijski ili materijalno pomogne rad naše male zajednice, nadajući se obećanoj nagradi uzvišenog Gospodara.

Za novčane uplate:

Uplata preko PayPal-a

Uplata direktno na račun džemata:

Bürgerforum Firdeus Offenbach e. V.

Städtische Sparkasse Offenbach am Main

IBAN: DE66 5055 0020 0004 1299 03

BIC: HELADEF10FF

Verwendungszweck: Donacija džematu Firdeus Offenbach

Za svaki drugi oblik donacije i pomoći u radu naše organizacije, kontaktirati nekoga iz uprave džemata.