Hadisi

Vjerodostojnost hadisa: “Sat vremena razmišljanja bolje je od šezdeset godina ibadeta“

Muhammed Salih el-Munedžid upitan je šejh o ovom hadisu te je odgovorio: “Ovaj hadis je laž na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i od njega nisu prenesene ove riječi. Spominje se da je Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenio od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: ‚Sat vremena razmišljanja bolji je od šezdeset godina ibadeta‘, međutim, u lancu prenosilaca ovog hadisa su ... Mehr lesen »

Vjerodostojnost hadisa: „U kravljem mesu je bolest, a njeno maslo i mlijeko su lijek“

U islamu je dozvoljeno konzumiranje kravljeg mesa. Rekao je Allah Uzvišeni: „I par deva i par goveda.“ (El-Enam, 144) Spomenuti hadis je ništavan i nije ispravan, i nije ga dozvoljeno pripisivati Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Svi putevi kojima je prenesena ova predaja su ništavni: 1. Od Mulejke, kćerke Amra el-Džafija, od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. (Kravlja mokraća je ... Mehr lesen »

Sistem kojim nam je data šansa

Abdullah b. Abbas, radijallahu anhuma, kazuje da Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prenosi od Uzvišenog Gospodara i kaže:“Zaista je Uzvišeni Allah odredio dobra i loša djela, a zatim je to objasnio, pa ko naumi da uradi dobro djelo pa ga ne uradi, Allah mu to upiše kod Sebe kao potpuno dobro djelo; a ko naumi da uradi dobro djelo ... Mehr lesen »

Otklanjanje nevolja Sudnjega dana

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko vjerniku otkloni jednu od dunjalučkih nevolja, Allah će od njega otkloniti jednu od nevolja Sudnjeg dana. Ko olakša onome ko je u teškoći, Allah će njemu olakšati na ovom i budućem svijetu. Ko sakrije mahanu muslimana, Allah će sakriti njegovu mahanu na ovom i budućem svijetu. ... Mehr lesen »

Izmišljanje hadisa s ciljem pomaganja islama i muslimana

Strogo je zabranjeno izmišljati hadise i iz bilo kojeg razloga lagati na Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Islamski učenjaci saglasni su u tome da se laganje na Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ubraja u velike grijehe, štaviše, neki su učenjaci taj grijeh svrstali u čin nevjerstva, te nevjernikom proglasili onoga ko ga čini. Nažalost,neke skupine iz reda sufija, ... Mehr lesen »

Poslanički Recept Za Dobro Pamćenje

Prenosi Et-Tirmizi, rahmetullahi alejh, sa senedom od Ibn Abbasa, radijallahu anhu, da je rekao:“Jednom prilikom, dok smo mi bili u prisustvu Allahovog Pejgambera, sallallahu alejhi ve sellem, došao je ‚Ali b. Ebi Talib i rekao: „Allahov Poslaniče, ti si meni poput oca i majke. Ovaj Kur’an izmiče iz mojih prsa tako da mi je vrlo teško zadržati ga u pamćenju.“ ... Mehr lesen »